Catatan

Tunjukkan catatan dari 2010

CONTOH JAWAPAN SOALAN ESEI BMM3103

Contoh soalan.
Mengapakah penilaian sumatif lebih sesuai digunakan untuk menilai pencapaian murid?
Jawapan contoh:


Ujian sumatif merupakan ujian yang dijalankan pada akhir tahun atau akhir semester dalam tempoh tertentu sesuatu pengajian di sekolah mahupun di pusat pengajian tinggi.  Manakala dalam peperiksaan awam, ujian sumatif ialah UPSR, PMR, SPM dan STPM. Ujian sumatif lebih sesuai digunakan kerana skop soalan yang diuji telahpun selesai diajar kepada semua murid. Misalnya skop soalan murid-murid tahun  empat mencakupi semua tajuk yang sepatutnya dipelajari oleh mereka.(3M)

Selain  itu, ujian sumatif juga mengandungi soalan-soalan yang dibina mengikut aras atau tahap murid murid.   Justeru itu, soalan ujian sumatif mempunyai pelbagai kemahiran bahasa dan pelbagai aras yang mengambil kira tahap kebolehan murid. Oleh hal yang demikian, ujian sumatif lebih sesuai dalam menilai pencapaian murid. Misalnya  ujian pertengahan tahun murid-murid tahun Dua. (2Markah)

Dan...................…

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

BAHAGIAN  DAN TAJUK -TAJUK  KERTAS  SOALAN     BMM 3103      TAHUN 2010
BAH. BENTUK DAN BILANGAN SOALAN
MARKAH
BIDANG/MASA
AOBJEKTIF (20 SOALAN) 1-20
20 1.Pengertian Konsep
2.Taksonomi dan Domain
3.JSU
4.Pembinaan Ujian
5.Jenis Penilaian Bahasa
6.Kaedah Penilaian Bahasa
7.Penilaian Kemahiran Bahasa
B
STRUKTUR 4 SOALAN (N0.1 - 4)

40
1.Pembinaan Ujian
2.Jenis Penilaian Bahasa

Contoh format dan cara menulis prosiding.

Imej
MENINGKATKAN KELANCARAN KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN DUA SUKU BAGI MURID TAHUN 2 Oleh NUR NADIYAH BT INDRA GUNAWAN
Abstract This study was undertaken to improve the reading proficiency of words containing two syllables among  students years two. This study was conducted on seven pupils Year Two Pintar, Sekolah Kebangsaan Chicha Menyabong, Kelantan. The objectives of this study is to improve students' mastery of reading the words of two syllables, to measure the effect of the method used to improve proficiency of studentsin reading and detect variances the students after impliment the method. The results showed that differences in test results from pre and post test. Comparison of pre and post test showed the improved performance of students in the mastery of reading skills. The method used the technique Singing Quarter , Merge me  and syllable pronunciation training was found can help to improve student’ mast